Новели в законодавстві

Новели в законодавстві

Діяльність АРМА та незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
Передання майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами на підставі згоди власника як новітній інструмент захисту прав сторони захисту у кримінальному провадженні.

Наприкінці 2016 року Урядом України було утворено новий антикорупційний орган зі спеціальним статусом – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, або ж Агентство з розшуку та менеджменту активів (скорочено – АРМА).

Агентство за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має аналогів у системі органів державної влади в Україні, що свідчить про унікальність цього органу. Воно є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.
Маючи на меті стати найефективнішим інструментом кримінально-правової політики в Україні, АРМА має забезпечувати не лише швидкий розшук і виявлення вкрадених активів, а й ефективне розпорядження такими, що спрямовано на збереження та збільшення їх вартості.

Фактично створення установи розпочалось з призначенням її голови у грудні 2016 року. Станом на сьогодні, АРМА виконує свої ключові функції, зокрема, з управління арештованим у кримінальному провадженні майном, що я можу підтвердити як член громадської ради при Національному агентстві. Хочу зупинитись на діяльності АРМА, спрямованій на збереження та збільшення вартості арештованих у кримінальному провадженні активів, яка може бути застосована адвокатами як новітній інструмент захисту прав сторони захисту у кримінальному провадженні.

За статтею 19 спеціального Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», останнє уповноважене приймати в управління активи на підставі рішення суду, слідчого судді чи згоди власника активів з відповідним зверненням прокурора.

В той час як управління активами на підставах рішень слідчих суддів наразі апробоване на практиці діяльності АРМА, така підстава передачі активів в управління, як згода їх власника, лишається допоки перспективою майбутньої роботи установи.
Водночас, це питання потребує уваги не тільки з боку представників Національного агентства, а і з боку нас, адвокатів, що захищають права своїх клієнтів у випадку коли останні стають фігурантами кримінальних проваджень.

Згода власника арештованих активів, як підстава їх передання в управління державі, є абсолютно новим явищем у правовому полі України, але від того не менш корисним для інтересів сторони захисту у кримінальному провадженні.

Як відомо, якщо починається кримінальне провадження і на певний актив (майно в межах цього провадження) накладається арешт, то дуже часто таке майно вилучається з відання власника і протягом всього кримінального провадження власник взагалі не має до нього доступу та можливості ним користуватися.

Таким чином, майно фактично вибуває з цивільного обороту. При цьому, переважна більшість активів, які існують і допущені до цивільного обороту, мають свою економічну цінність саме, перебуваючи в обороті. Із плином часу переважна більшість активів, які є в обороті, втрачають свою економічну вартість в силу об’єктивних підстав, таких як ефективність використання активу для генерації прибутку (рентабельність активів), фізичний знос, коливання ринків тощо.

Натомість, економічна вартість дуже невеликої частини активів, до прикладу, антикваріату, здатна з часом до збільшення без активних дій власника та витрат на утримання майна. Тому в будь-якому разі, арешт, який передбачає вилучення майна у власника (вилучення його з обороту, заборона вчинення правочинів щодо цього активу), — це той фактор, який здебільшого призводить до зменшення чи взагалі втрати не тільки економічної вартості, а і активу в цілому.

Найбільш класичний приклад – це арешт автомобілів, які вилучаються у власників, після чого ці автомобілі перебувають на штрафних майданчиках до моменту закінчення кримінального провадження. Наразі в Україні, кримінально-процесуальне законодавство діє таким чином, що досудове слідство і судове провадження в кримінальному провадженні може тривати, і на практиці триває, довго і навіть дуже довго. За таких обставин та в силу економічних та антропогенних факторів, арештовані транспортні засоби сильно знецінюються на момент закінчення кримінального провадження.

Тому, всім власникам арештованих у кримінальному провадженні активів, які впевнені в своїй правоті, в тому, що кримінальне провадження завершиться або закриттям або виправдувальним вироком, але усвідомлюють, що воно триватиме не місяць, а рік та може довше, варто звернути свою увагу на такий інструмент як передання такого майна в управління за згодою власника Національному агентству.

Яка перевага буде від такого механізму? В першу чергу, цей актив буде повернуто в цивільний оборот, або він буде проданий за ринковою вартістю, а кошти будуть депоновані на депозитному рахунку до завершення кримінального провадження. По суті, таким чином можна досягти збереження економічної вартості такого активу.
Сам факт перекладення на АРМА обов’язку піклування про вартість арештованого активу є позитивним зрушенням, поряд із сумнівністю пред’явлення вимог до правоохоронних органів у разі втрати чи знецінення активу.

Якщо власник проти продажу, то він вправі передати актив в управління Національному агентству з застереженням, що останнє має управляти ним інакше, ніж продавати, а також нести витрати на утримання активу. Такий сценарій може бути доречним у випадку, якщо мова іде про комерційний транспорт. Разом з тим, завжди варто брати до уваги питання, як саме ефективніше зберегти вартість активу – передати в управління менеджеру, чи все-таки, продати.

У разі продажу, актив має продаватись за ринковою вартістю, гроші від продажу нікуди не подінуться, а потрапляють на депозитний рахунок Національного агентства та будуть знаходитись там до закінчення кримінального провадження, на них буде нараховуватися відсоток, а саме у розмірі облікової ставки Національного банку України у 16% річних. Це є найбільший відсоток по депозитам з можливістю дострокового припинення серед усієї банківської системи України, де в середньому цей відсоток становить 4,5-6 % річних по депозитам з можливістю дострокового припинення.

Безпрецедентно високий відсоток по депозиту Національного агентства дозволить стовідсотково зберегти вартість активу, компенсувати інфляційні витрати і, навіть одержати додаткову вигоду від продажу такого активу. Депозитні рахунки АРМА відкриті у Ощадбанку, всі зобов’язання якого, як відомо, забезпечені державою.
Можна привести перший та цілком успішний досвід Національного агентства в частині реалізації транспортних засобів. На початку грудня 2017 року відбулися перші електронні торги арештованим майном, переданим в управління Національному агентству. Існує відкритий доступ до зазначених лотів, інформація щодо вартості та характеристик транспортних засобів є відкритою, та висвітлюється на офіційних ресурсах та всі транспортні засоби були реалізовані з підвищенням стартової ціни в середньому від 10 до 80 тис. грн.

Отже, у випадку, якщо арештоване майно вилучене у власника, але клієнт впевнений, що кримінальне провадження закінчиться на його користь, варто розглянути можливість передачі активів в управління АРМА за згодою клієнта, щоб зберегти таке майно, примножити його вартість, а також запобігти його знеціненню.

Те саме стосується арештованих коштів як в готівці, так і на рахунках. Як відомо, перші часто визнаються речовими доказами і можуть навіть зникнути зі зберігання правоохоронного органу. Що стосується безготівкових коштів, то на них у разі арешту не нараховуються відсотки. Покладення готівки на депозит АРМА убезпечить ці кошти від втрати і дасть можливість нараховувати на них відсотки. Переведення арештованих безготівкових коштів на депозит АРМА дасть можливість знову нараховувати на них відсотки, тим більше, найвищі в банківській системі України.

Друге, на що адвокатській спільноті варто звернути увагу, це спроби конкурентів наших клієнтів недобросовісно відібрати бізнес останніх шляхом арешту підприємства з переданням його на відповідальне зберігання з оперативним управлінням підконтрольній конкуренту структурі на підставі статті 100 Кримінального процесуального кодексу України. Час від часу суди, або слідчі судді, керуючись тією практикою, що склалась, застосовують цей гібридний інструмент.

Водночас, слід зазначити, що з появою Закону Про Національне агентство та доповненнями статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, передання арештованого майна на відповідальне зберігання з оперативним управлінням стало якщо не поза законом, то на межі закону.

Зі зміною законодавства існує єдине правило щодо управління арештованим майном у кримінальному провадженні: те арештоване майно, яким можна управляти, яке потребує такого управління і коштує понад 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, має передаватись в управління лише АРМА.

Натомість, інструмент передачі майна на відповідальне зберігання з функцією оперативного управління не передбачений жодним нормативно-правовим актом. Зберігачем-управителем у такому разі виступає структура, яку за клопотанням сторони призначає суд, без жодного аналізу її економічної діяльності. Така структура одержує всі доходи від використання майна, держава не поповнює свій бюджет і відповідно, така структура, по суті не несе жодної відповідальності за збереження такого майна.

Якщо ж мова йде про передання майна в управління за Законом про Національне агентство, то воно є відповідальним за збереження майна, призначає на конкурсних засадах управителя, укладає з ним договір управління, який нотаріально посвідчується, і доходи від використання такого майна йдуть в бюджет (лише частка таких доходів сплачується за виконання послуг управителя). В такому випадку управитель зобов’язується піклуватися про майно, що фіксується в договорі управління. У цій формулі є особа, відповідальна за те, щоб майно зберігалось, і такий обов’язок прямо пов'язаний з АРМА.

Тому, у випадках, якщо майно ваших клієнтів в межах кримінального провадження було арештоване та передане за цією гібридною формулою на відповідальне зберігання з функцією оперативного управління структурам, підконтрольним конкурентам клієнтів, адвокат може поставити перед судом питання про скасування такого рішення, після чого актив за згодою клієнта (без судового рішення) може бути переданий в управління АРМА.

Попри масу питань, зумовлених новизною, інститут управління арештованим у кримінальному провадженні майном на підставі згоди власника є наразі дуже перспективним для сторони захисту і ним варто користуватись, якщо це відповідає інтересам наших клієнтів.

Член Громадської ради при АРМА
Член Національної асоціації адвокатів України
Заступник Голови комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги Ради адвокатів Харківської області
Заступник Голови Правління «Об’єднання адвокатів Харківська обласна колегія адвокатів»
Адвокат Ігор Чобітько


11:50
681